Як вступити?

Прийняття в члени Спілки фізичної особи здійснюється на основі письмової заяви особи, що вступає до Спілки, яка подається до Правління Спілки.
Прийняття в члени Спілки юридичної особи проводиться на основі письмової заяви уповноваженого представника та рішення засновників (учасників) цієї юридичної особи з поданням до заяви належним чином засвідчених копій установчих документів (зокрема, статуту, установчого договору, документу, що підстверджує здійснення державної реєстрації та інших).
Також особа, яка має бажання бути прийнятою в члени Спілки разом із заявою подає до Правління Спілки письмову інформацію про свою діяльність та співпрацю із членами Спілки (копії укладених із членами Спілки угод, звіти про виконані проекти, рекомендації членів Спілки, що співпрацювали із організацією тощо) – якщо така діяльність мала місце.
Подану заяву про прийняття в Члени Спілки Правління Спілки розглядає у строк не більш, ніж 20 днів.
Подання заяви про вступ до Спілки в якості члена Спілки означає згоду з положеннями цього Статуту та іншими документами Спілки, а також згоду взяти на себе обов’язки члена Спілки, передбачених цим Статутом.
Рішення про прийняття до членів Спілки приймається Правлінням Спілки. Про прийняте рішення Правління заявник повідомляється у триденний строк.
Після повідомлення заявника про прийняття його до членів Спілки, особа, щодо якої прийняте рішення про прийннятя до членів Спілки, має сплатити вступний внесок. Після сплати вступного внеску новоприйнятий член Спілки придбаває всіх прав та обов’язків члена Спілки, йому видається сертифікат про членство в Спілці.
Членство в організації настає зі дня прийняття рішення Правління Спілки та сплати вступного внеску.

Зворотній зв`язок